Писмо от Спас Софиялиев до Министерство на народното просвещение