Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕФТЕРИЦА К. ПОПОВА”

“ЕЛЕФТЕРИЦА К. ПОПОВА”

Дарител е ЕЛЕФТЕРИЦА К. ПОПОВА (8 март 1870 – неизв.). Родена и живее в Русе. Средно образование получава в родния си град. Останала вдовица съвсем млада, преждевременно загубила и единствената си дъщеря, тя прави няколко дарения за Първа девическа прогимназия в Русе.

ФОНД № 1 “КИРИАКИЦА К. ПОПОВА”

На 28 ян. 1914 г. в писмо до директора на Първа русенска прогимназия Е. ПОПОВА заявява своето желание да увековечи паметта на дъщеря си Кириакица Попова (10 септ. 1902 – 31 дек. 1913) – възпитаничка на училището. Дарението възлиза на 500 зл. лв. Желанието на дарителката е от фонда да се подпомага бедна и с примерно поведение ученичка от I клас.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 13 март 1914 г. Управлява се от учителски съвет, който определя наградената ученичка. През 1919, 1922 и 1929 г. дарителката прибавя нови средства, така че капиталът нараства на 5 хил. лв. След реорганизацията на училището през 1920 г. фондът преминава под управлението на учителския съвет на Втора смесена прогимназия “Л. Каравелов”. Със съгласието на дарителката лихвите се предоставят и на добър по успех и поведение беден ученик. През 1931 г. училищното ръководство уведомява МНП, че волята на дарителката се изпълнява.
Други данни за фонда и благотворителната му дейност не са намерени.

ФОНД № 2 “КИРИАК ПОПОВ”

С писмо от 18 май 1917 г. Е. ПОПОВА уведомява ръководството на Първа девическа прогимназия в Русе, че дарява 800 зл. лв. за образуване на благотворителен фонд в памет на своя съпруг Кириак Попов (1841–1902) – търговец. Роден в Тетово, Македония. Живее и работи в Русе. По желание на дарителката от фонда трябва да се подпомагат бедни и с отличен успех възпитанички на училището.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет на прогимназията. Управлява се от учителския съвет. През следващите години Е. Попова прибавя нови средства към капитала, така че той достига 5 хил. лв. През 1920 г. фондът преминава към Втора смесена прогимназия “Л. Каравелов” и със съгласието на дарителката от него се награждават и ученици. През 1931 г. ръководството на училището информира МНП, че волята на дарителката се изпълнява. Наградите се връчват на 24 май – деня на братята Кирил и Методий.
Други данни за фонда и благотворителната му дейност не са намерени.

ФОНД № 3 “ЕЛЕФТЕРИЦА К. ПОПОВА”

С писмо от 11 февр. 1919 г. Е. ПОПОВА съобщава, че прави дарение на стойност 2 хил. лв. за Първа девическа прогимназия в Русе. Желанието ѝ е да се образува благотворителен фонд на нейно име, от който да се награждава бедна и с примерно поведение ученичка.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 27 февр. 1919 г. През с.г. дарителката увеличава капитала му на 5 хил. лв. Управ­лява се от учителския съвет на Първа девическа прогимназия, а след реорганизацията на училището през 1920 г. преминава към Втора смесена прогимназия “Л. Каравелов”. Със съгласието на Е. Попова от фонда се награждават и момчета. Съгласно сведенията на ръководството на училището, представени на МНП през 1931 г., волята на дарителката се изпълнява.
Други данни за фонда и неговата благотворителна дейност не са издирени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 88–94. (P. Стоянова)

Тагове

Назад