Енциклопедия Дарителството

За Енциклопедията

В днешното напрегнато и динамично време имаме нужда ДА се обърнем към една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта, ДА си спомним за хората, които са притежавали завиден морал, чувство за състрадание и желание ДА подпомогнат духовното издигане на нацията. С вяра в бъдното, плеяда родолюбиви българи предоставят имоти и средства с мисълта ДА направят „едно благодеяние“ в полза на хората или страната си. Благодарение на тяхната щедрост се изграждат болници, сиропиталища, училища, читалища, библиотеки, паметници, отпускат се стипендии за следване в страната или в чужбина, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството. Чрез заветите и делото на тези знайни и забравени благодетели ние се нареждаме редом с общества с висока култура и гражданско съзнание. Това ни задължава ДА възобновим спомена за тази благородна традиция, защото тя е не само част от миналото, а източник на родова и национална гордост, на полезен опит за бъдещето.

Труд като настоящия е резултат на многогодишна колективна изследователска и издирвателска дейност. Научният екип получи незаменима помощ от страна на различни специалисти от архиви, музеи и библиотеки в цялата страна. Сред тях са: Институт за исторически изследвания при БАН, ЦДА, държавните архиви в Русе, Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново, Сливен, Кюстендил, Хасково, Бургас, Военноморски музей във Варна, градските музеи в Клисура, Плевен, Свищов, Варна, Ихтиман и др. Многобройни са справките и податките, които направи за нас дългогодишният ръководител на отдел „Ретроспективна библиография“ при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. Кирил Ставрев, понастоящем пенсионер.

В края на тези уводни думи дължим ДА изкажем своята признателност на хората и институциите, които обезпечиха в материално отношение появата на Енциклопедията. Първоначално това бяха Съюзът на българските фондации и сдружения (СБФС), фондациите „Отворено общество” и Ресурсен център на неправителствените организации в България, Министерството на образованието и науката. Не бихме пропуснали ДА споменем името на тогавашния изпълнителен директор на СБФС Огнян Липовски, благодарение на когото успяхме ДА извършим проучвания в най-големите архиви, музеи и библиотеки в страната. За нас беше удоволствие ДА работим с хората от Американската фондация за България, които организираха и координираха изданието. Не бихме отминали съпричастието и на двамата ръководители на АФБ Дико Михов и Теодор Василев, които дадоха съгласие ДА се подкрепи научен проект, който съществено се отличава от останалите полета на дейност на фондацията.

Благодарение на общите усилия на много хора – автори, редактори, спонсори, колеги и приятели, имате достъп до труд, който е продължение на вече започнатото от „Златните книги” в началото на миналото столетие. Надяваме се от него ДА научите повече не само за забравеното дело на дарителите, но и ДА се докоснете до една страна от народопсихологията на българина, който въпреки кризите, преживени след войни и национални катастрофи, съумява ДА съхрани чувството за състрадание, ДА запази своята висока нравственост.