Енциклопедия Дарителството

А

А

авг. …………………… август

АД …………………….. Акционерно дружество

а.е. …………………….. архивна единица

апр. …………………… април

АС …………………….. Академичен съвет

Тагове

Назад