Енциклопедия Дарителството

“АНКА И ДИМАН ПЕТРОВИ”

“АНКА И ДИМАН ПЕТРОВИ”

Дарители са ДИМАН ПЕТРОВ (неизв. – 9 авг. 1941) и неговите синове ПЕТЪР, НЕНЧО, ТОДОР и ДОБРИ ДИМАНОВИ – търговци. Собственици са на АД “Братя Диманови” – Бургас, за международен транспорт, обмитяване, инкасо, осигуровки, параходни агенции. Тодор Диманов е почетен консул на България в Берлин (1940).
В изпълнение на завещанието на Диман Петров са основани два фонда на името на съпругата му Анка и на негово име.

ФОНД № 1 “АНКА И ДИМАН ПЕТРОВИ”
(за Бургаската община)

ДИМАН ПЕТРОВ завещава на Бургаската градска община 50 хил. лв., които на 1 окт. 1941 г. синът му Петър Диманов превежда на общинската каса. Средствата са предназначени за основаване на фонда при общината на името на покойните съпрузи Анка и Диман Петрови. С годишните лихви от него следва да се подпомагат бедни, добри по успех и поведение ученици от основните училища, чиито родители са жители на Бургас. Съгласно волята на дарителя, управлението на фонда се поверява на комитет с председател градският кмет и членове – областният училищен инспектор, областният данъчен началник и средищният училищен директор, а върховният контрол върху дейността му се възлага на Бургаския градски общински съвет. За засилване на фонда на 22 ноем. 1941 г. четиримата братя Диманови даряват още 150 хил. лв. в облигации от 5 % вътрешен държавен заем от 1941 г. за отбрана, с което основният капитал нараства на 200 хил. лв. Двете дарения са приети от Бургаския градски общински съвет на заседанията му съответно от 31 окт. и 25 ноем. същата година. За управлението на фонда е изработен правилник, приет от управителния комитет на 20 ноем. 1941 г. и одобрен от общинския съвет на 19 февр. 1943 г. Правилникът предвижда средищният училищен директор да представя списък на бедни ученици, по равен брой от всички основни училища в града, на които да се помага с пари, дрехи, учебници и др., според възможностите на фонда и както управителният комитет намери за целесъобразно.

ФОНД № 2 “АНКА И ДИМАН ПРЕТРОВИ”
(за Котленската община)

ДИМАН ПЕТРОВ завещава и на общината в Котел 50 хил. лв. След неговата смърт синовете му изпращат сумата. На 30 окт. 1941 г. Котленският градски общински съвет приема дарението, с което при общината се учредява фонд “Анка и Диман Петрови”. Лихвите от него са предназначени за подпомагане на бедни даровити ученици от всички училища в Котел, за да могат да продължат образованието си. Управлението на фонда е възложено на комисия с председател кметът на града и членове – директорите на гимназията и прогимназията, главен учител от основните училища и данъчният началник. Към началния капитал, завещан от Д. Петров, синовете му добавят още 150 хил. лв. и така фондът нараства на 200 хил. лв.
Други данни за тези два фонда не са установени.

◊ ◊ ◊

БРАТЯ ДИМАНОВИ са щедри дарители на Котел. Те финансират редица инициативи по неговото благоустройство. На 2 юни 1941 г. даряват 5 хил. лв. за общинския рибарник. През 1943 г. с техни средства е построен и обзаведен общинският родилен дом в града, който в памет на неговите родители носи името “Анка и Диман Петрови”, и осигуряват неговата издръжка. На 16 март 1944 г. правят ново дарение на общината в Котел в размер на 500 хил. лв. в облигации за построяване на дневен детски дом.

ДА–Сливен, ф. 9 к, оп. 1, а.е. 35, л. 94–96, 112; а.е. 63, л. 41–46; Изток, № 385–386, 26 авг. 1943; ДА – Бургас, ф. 70 к, оп. 1, а.е. 52, л. 124–125; а.е. 307, л. 4–13; Котленски край № 344, 28 окт. 1941; № 348, 20 март 1942. (К. Анчова)

Тагове

Назад