Енциклопедия Дарителството

Б

Б

БАН ………………….. Българска академия на науките

ББК ………………….. Банка български кредит

БДД …………………. Българска добродетелна дружина

БДЖ ………………… Български държавни железници

БДЗ …………………. Български държавен заем

БДЧК ………………. Българско дружество Червен кръст

БЖНС ……………… Български женски народен съюз

БЖС ………………… Български женски съюз

БЗБ ………………….. Българска земеделска банка

БЗКБ ……………….. Българска земеделска и кооперативна банка

БИБ …………………. Българска инвестиционна банка

БИД …………………. Българско икономическо дружество

БКД …………………  Българско книжовно дружество

БНБ …………………. Българска народна банка

БНМС ……………… Български народен морски съюз

БОК …………………. Български олимпийски комитет

БПБ …………………. Българска популярна банка

БСБ …………………. Българска спестовна банка

БСК …………………. Българска спестовна каса

БУС …………………. Български учителски съюз

БТБ …………………. Българска търговска банка

БЦКБ ………………. Българска централна кооперативна банка

БЧК …………………. Български червен кръст

Тагове

Назад