Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ”

“Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ”

Дарител е ХРИСТО ЮРДАНОВ МОМЧИЛОВ (24 дек. 1873 – 20 авг. 1928) – лекар. Роден в Елена. Завършва медицина в Париж (1899). Работи като околийски лекар в Бяла и Трявна (1901) и в Клементинската болница в София (1909–1911). Специализира хирургия и очни болести в Париж (1911–1912). След I световна война (1914–1918) е околийски лекар в родния си град (1918–1928). Злодейски убит в Елена. На 20 авг. 1928 г., в предсмъртния си час, д-р Хр. Момчилов завещава цялото си състояние, възлизащо на около 4 млн. лв., на лица и институции за културни и благотворителни цели. Изпълнители на завещанието са д-р Хр. Тодоров, Д. Станчев и Ал. Кондаков.

ФОНД № 1 “Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ”
(при БАН)

Фондът е основан през 1928 г. с капитал 100 хил. лв. и се управлява от УС на БАН.
Съгласно волята на дарителя ХР. МОМЧИЛОВ с лихвите на фонда се награждават отличилите се в професията околийски лекари, а имената на наградените се определят от Главната дирекция на народното здраве.
С лихвите на фонда за 1929 г. са наградени д-р Павел Жабилов (8 хил. лв.), околийски лекар в Търново; за 1930 г. – д-р А. Фадеев (8 хил. лв.), околийски лекар в Св. Врач (дн. Сандански); за 1931 г. – д-р Елена Коева (7 хил. лв.), околийска лекарка в Плевен; за 1932 г. – д-р Б. Пешев (6 хил. лв.), околийски лекар в София; за 1933 г. – д-р Петър Недевски, околийски лекар в Габрово; за 1934 г. – д-р Банко Попов (5 хил. лв.), околийски лекар в Горна Оряховица; за 1935 г. – Димитър Кирилов (5 хил. лв.), околийски лекар в Карлово; за 1936 г. – д-р Стефан Спиридонов (5 хил. лв.), околийски лекар в Бяла Слатина; за 1937 г. – д-р Недялко Недялков (5 хил. лв.), околийски лекар в Разград; за 1938 г. – д-р Михаил Аджаров (5 хил. лв.), околийски лекар в Пловдив; за 1939 г. – д-р Атанас Перниклиев (5 хил. лв.), околийски лекар в Самоков; за 1940 г. – Димитър Станков (5 хил. лв.), околийски лекар в Плевен; за 1941 г. – околийски лекар в Троян; за 1942 г. – д-р Георги Бойчев (5 хил. лв.), околийски лекар в София; за 1945 г. – д-р Дойчин Братованов (5 хил. лв.), околийски лекар в Казанлък.
Към 31 дек. 1933 г. капиталът на фонда възлиза на 112 835 лв., към 31 дек. 1938 г. – 110 400 лв., към 1 ян. 1947 г. – 164 606 лв. Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му е 131 660 лв.

ФОНД № 2 “Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ”
(при гимназията в Елена)

На 20 авг. 1928 г. ХР. МОМЧИЛОВ завещава на гимназията в Елена 100 хил. лв. за образуването на фонд, от чиито лихви ежегодно да се награждават отлични ученици. Фондът е основан с.г. и се управлява от учителския съвет на гимназията.
Д-р Хр. Момчилов завещава на Еленската градска община 300 хил. лв. за електрификация; 200 хил. лв. за построяването на градска баня; 200 хил. лв. на Еленското д-во “Здравец” за издръжката на детска здравна колония и за построяването на почивен дом за деца; 300 хил. лв. на Еленското ч-ще “Напредък” за сценично обзавеждане на театралния салон и за просветни нужди. Оставя своя къща в Елена на туристическото д-во “Чумерна”; на Еленската държавна болница – рентгеновия си апарат и хирургическите си инструменти; на Медицинския факултет на СУ завещава цялата си библиотека; дава 25 хил. лв. на църковните настоятелства на двете църкви в Елена.
Липсват данни за усвояването и оползотворяването на тези дарения.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1156, л. 1–101; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 66, л. 2–7; Книга за дарителите на БАН…, 214–217. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад