Енциклопедия Дарителството

Д

Д

ДА …………………… Държавен архив

д-во ………………… дружество

дек. …………………. декември

д-р …………………… доктор

ДСЖ ……………….. Дружество на столичните журналисти

ДЦК ……………….. държавни ценни книжа

Тагове

Назад