Енциклопедия Дарителството

Дарителството е неизменна част от историята на Българската академия на науките

31 Mar ‘16
Дарителството е неизменна част от историята на Българската академия на науките

Дарителството е неизменна част от историята на Българската академия на науките. Само дарителските фондове, които Академията управлява в периода 1892 – 1947 г., са 63. Лихвите, които те носят към 1923 г. възлизат на 73 865 лв., а капиталът през 1947 г. достига 20 217 293 лв. Средствата се използват отговорно и дават възможност на институцията да създаде и поддържа действаща система от академични награди.