Енциклопедия Дарителството

“ДОБРЕ ГАНЧЕВ”

“ДОБРЕ ГАНЧЕВ”

Дарител е ДОБРЕ ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ (26 септ. 1854 – 2 април 1936) – учител, публицист, общественик. Роден в Лясковец. Учи в родния си град (1864–1870). Завършва гимназия в гр. Николаев (Русия) в Южнославянския пансион на Тодор Минков. Учителства в Тулча и Галац. Продължава образованието си в Историко-филологическия факултет на Киевската духовна академия (1876–1879). Взема участие в Руско-турската война (1877–1878) като преводач. Секретар е на Българската екзархия (1882) и преподавател по история във Военното училище в София (1883–1903). Учител по български език на княз Фердинанд и на княгиня Мария Луиза. Многократно избиран за народен представител. Един от основателите на АД “Гранитоид” (1912). Съставител на българска граматика. Автор на мемоари. Умира в София.

ФОНД № 1 “ДОБРЕ ГАНЧЕВ”
(при БАН)

На 20 ян. и 4 февр. 1921 г. Д. ГАНЧЕВ дарява 100 акции от АД “Гранитоид” на БАН. На 20 ноем. 1929 г. добавя към дарението си 237 акции, а на 10 юли 1930 г. увеличава техния брой с 456 акции от същото дружество. На 14 април 1932 г. дарителят изпраща на ковчежника на БАН още 1000 акции. Така общият им брой достига 1793. Дарява и 70 облигации от БДЗ (1892). На 27 май 1936 г. Д. Ганчев оставя завещанието си за съхранение в касата на Франко-белгийската банка. В изработеното от него завещание и наредба за фонда през 1929 г. дарителят изразява желание, докато е жив, приходите от акциите (в пари или емисионни акции) да се ползват от него. След неговата смърт с акциите да се образува фонд на негово име и годишните приходи от него да се употребят за нуждите на БАН; акциите да се пазят в БНБ и да не се продават.
Фонд “Добре Ганчев” е образуван през 1936 г. и се контролира от УС на БАН. По решение на УС награди не са давани.
След смъртта на дарителя завещанието е оспорвано от съпругата му Юрданка Д. Ганчева. През 1941 г., в гражданско дело за изпълнение на завещанието, проф. Петко Стайнов защитава интересите на БАН. Преди да приключи делото в Софийския апелативен съд, Тодор Хр. Бъчваров – племенникът на Д. Ганчев и изпълнител на завещанието му, предава на БАН 707 броя акции.
През 1936 г. дивидентите от акциите са 47 935 лв., през 1938 г. – 79 445 лв. На 21 ян. 1945 г. УС на БАН оставя на разположение на БНБ акциите, възлизащи по курсовата стойност на 3,500 млн. лв., които Дирекцията на държавните дългове купува и на 5 март 1945 г. ги внася в Заема на свободата. Към 1 ян. 1947 г. пазарната стойност на облигациите е 3 796 515 лв., към 31 ян. 1951 г. – 3 865 526 лв.

ФОНД № 2 “ДОБРЕ ГАНЧЕВ”
(при БЧК)

През 1936 г. Д. ГАНЧЕВ завещава на БЧК 500 акции от АД “Гранитоид” за образуването на фонд на негово име. Волята на дарителя е приходите на фонда да се използват за лечение на туберкулозно болни в България. През май 1941 г. Т. Бъчваров внася на сметката на БЧК акциите със закъснение, тъй като са оспорвани от наследниците. С.г. от инкасирането на част от тях БЧК получава 70 хил. лв. Повече данни за усвояването на дарението от БЧК не са намерени.

НА–БАН, ф. 1 к, oп. 2, а.е. 1116, л. 1–66; ф. 1 к, оп. 1, а.е. 505, л. 132; НБКМ–БИА, ф. 29, а.е. 2, л. 22; ЦДА, ф. 156 к, оп. 1, а.е. 191, л. 38, 41, 43; Книга за дарителите на БАН…, 323–324; Ганчев, Д. Спомени за княжеското време. C., 1983, 7–17; БВИ, с. 133. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад