Енциклопедия Дарителството

“ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ”

“ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ”

Дарител е ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ ДИМОВ (вж. “Братя Димо и Георги Серафимови” – фонд).
В завещание от 10 юни 1936 г. се разпорежда да бъдат основани два фонда на негово име.

ФОНД № 1 “ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ”
(при основното училище в с. Маврово, Гостиварска околия, Македония)

Предоставя 200 хил. лв. за образуване на фонд при Основното училище в с. Маврово, построено през 1911 г. със средства на дарителя. Годишните лихви са предназначени за учебници, обувки и други помощи за бедни и трудолюбиви ученици, както и за поддръжка на сградата. Управлението на фонда възлага на училищното настоятелство и на учителския съвет.

ФОНД № 2 “ГЕОРГИ СЕРАФИМОВ”
(за Търговското училище при Варненската търговско-индустриална камара)

Завещава 200 хил. лв. за създаване на фонд при Търговското училище във Варна. Годишните лихви да се използват за издръжката на “един беден, но способен и трудолюбив ученик”, за да завърши средно и висше търговско образование. Дарителят желае най-напред да осигури издръжката на кандидат от родното му с. Маврово, а ако няма такъв – от Гостиварска или Тетовска околия. Следващият стипендиант да бъде от Варна, околията или окръга. После отново от с. Маврово и т.н. Подборът на кандидатите възлага на ефорията на фонда, която предварително взема мнението на учителския съвет.
Други данни за тези два фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 43. л. 112–113. (K. Aнчова)

Тагове

Назад