Енциклопедия Дарителството

“ХРИСТО И ЕЛЕНА КАЛПАКЧИЕВИ”

“ХРИСТО И ЕЛЕНА КАЛПАКЧИЕВИ”

Дарител е Христо Юрданов (Йорданов) Калпакчиев (24 дек. 1864 – 20 юли 1920) – индустриалец. Роден в Етрополе. Син на заможни родители. Получава първоначално образование в родния си град. Няколко години преди Освобождението семейството му е принудено да напусне страната и отива в Румъния. След 1878 г. учи в Ломската педагогическа гимназия. Учител в Самоков. Премества се да живее в София, където се занимава с политическа дейност като член на Народнолибералната партия. Основател на 2 големи индустриални предприятия, сложили началото на два клона на българската индустрия. Изгражда голяма и добре механизирана за времето си тухларна фабрика край кв. Лозенец в столицата. През 1895 г. основава първото българско акционерно тухларно сдружение “Работник”. В София открива и железарска работилница, която се модернизира и прераства през 1886–1900 г. в първата българска фабрика за чугунени отливки, железарски изделия и машинни части. През 1901 г. предприятието се преобразува в първото българско железолеярно и машинно дружество “Струг”. Член на Сконтовия комитет при БНБ, един от основателите и дългогодишен член на Софийската търговско-индустриална камара и Индустриалния съюз. Умира в София.

Фонд № 1 “Христо и Елена Калпакчиеви”
(при МНП)

Със завещание от 19 март 1919 г. Хр. Калпакчиев оставя 100 хил. лв. на МНП за образуване на фонд “Христо и Елена Калпакчиеви”. Волята му е с годишните лихви да се издържат бедни ученици във висши търговски или технически училища в София или чужбина. Избраните ученици трябва да са най-добрите по успех и поведение, преимуществено деца – сираци от войната, родом от Етрополе, Лом или етрополци, живеещи в София.
След неговата смърт през ян. 1921 г. изпълнителят на завещанието Стоимен Сарафов и пълномощникът на наследниците внасят дарените средства в БНБ. Фондът “Христо и Елена Калпакчиеви” е учреден със заповед на МНП от 29 ян. 1921 г. Капиталът се пласира в ценни книжа, които да се съхраняват в БНБ. С инкасиране на купони и лихви по текущите сметки капиталът нараства към 1 апр. 1922 г. на 103 500 лв., към 1 апр. 1933 г. – 345 542 лв., към 1 ян. 1939 г. – 528 518 лв., към 1 ян. 1944 г. – 676 424 лв., и към. 1 ян. 1947 г. – 873 500 лв. През 1941 приходите са в размер на 34 хил. лв. През юли 1940 г. МНП обявява (от фонда) три стипендии по търговски науки във висшите училища в България, а размерът е 800 лв. месечно. Кандидатите трябва да са родени в Етрополе или Лом или да са деца на етрополци, живеещи в София. Няма други данни за изразходването на приходите по предназначение.

Фонд № 2 “Юрдан и Христо Калпакчиеви”
(при МВРНЗ/МНП)

Със завещанието си Хр. Калпакчиев предоставя 30 хил. лв. на МВРНЗ за образуване на фонд на негово и на баща му име – “Юрдан и Христо Калпакчиеви”. Средствата трябва да се капитализират в продължение на 15 години след смъртта му. Ако дотогава не е открита болница в родния му град Етрополе, с натрупаните лихви общината трябва да изгради градска болница. Впоследствие с приходите от неприкосновения капитал да се подпомагат бедни болни и лекуват гръдно болни, родени в Етрополе.
По неуточнени причини фондът е регистриран към обединения фонд “Завещатели и дарители” и се управлява от МНП. Няма данни за използване на дарението по предназначение и капиталът нараства от лихвите, като към 1 ян. 1939 г. възлиза на 93 900 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 103 800 лв.

М. Тодоракова

Назад