Енциклопедия Дарителството

“ХРИСТО ПЕТРОВ”

“ХРИСТО ПЕТРОВ”

Дарител е Христо Петров Милков (19 февр. 1882 – неизв.) – търговец. Роден в Габрово. Завършва подофицерска школа в Шумен. През 1908 г. се преселва в Лом и става съдържател на хотел “Борис”. Занимава се с търговия на дървен материал и напитки. Участник в Балканските (1912–1913) и Първата световна война (1915–1918). През 1922 г. открива хотел и заведение “Радецки”. Сред основателите на Ломската популярна банка, председател на банката през 1924 г.
През 1924 г. Хр. Петров Милков дарява 30 хил. лв. и 122 купона от акции, с които да се образуват четири благотворителни фонда на негово име при Ломската смесена гимназия.

Фонд № 1 “Христо Петров”

Капиталът на фонда се формира от 10 хил. от дарението. Годишните приходи трябва да се дават всяка година при тържествени случаи като награда на “най-трудолюбивия, най-пестеливия, най-трезвия и най-силния по успех и добро поведение ученик от гимназията”. Управлява се от учителския съвет. Приходите са в размер на ок. 1400 лв. и се използват съобразно волята на дарителя.

Фонд № 2 “Христо Петров”

Капиталът на фонда е определен от дарителя на 10 хил. лв. Предназначен е също за ежегодни награди, но на ученичка от училището. След разделянето на Смесената гимназия през 1937 г. на Мъжка и Девическа по решение на учителския съвет фондът е предаден под управлението на Девическата гимназия. От приходите в размер на ок. 1400 лв. ежегодно се дават награди на “най-трудолюбивата, най-пестеливата и най-силната по успех и с примерно поведение ученичка”.

Фонд № 3 “Христо Петров”

Вероятно и третият фонд е основан с капитал 10 хил. лв. от общото дарение. Волята на дарителя е първоначално лихвите да се капитализират, докато годишните приходи станат достатъчни за издръжката на един стипендиант за завършване на Габровското техническо училище “Никола Василиади”. Няколкократно в периода 1925–1927 г. дарителят внася допълнителни суми към капитала на фонда, който към дек. 1938 г. възлиза на 73 хил. лв. Няма данни за използване на приходите.

Фонд № 4 “Христо Петров”

Фондът е учреден с основен капитал 3500 лв. Предназначението му е от него да се подпомагат с учебни пособия най-трудолюбивите и най-пестеливите бедни ученици и ученички от Ломската гимназия. За засилване на капитала в края на 1938 г. Хр. Петров дарява на Девическата гимназия облигации на стойност 10 хил. лв. Липсват данни за благотворителна дейност.

М. Тодоракова

Назад