Енциклопедия Дарителството

Из учредителния акт на фондация “Дом на благотворителността и на народното здраве “Димитър Петров Кудоглу”

Из учредителния акт на фондация “Дом на благотворителността и на народното здраве “Димитър Петров Кудоглу”

Назад