Енциклопедия Дарителството

Из учредителния акт на фондация „Дом на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петров Кудоглу“

Из учредителния акт на фондация „Дом на благотворителността и на народното здраве „Димитър Петров Кудоглу“

Назад