Енциклопедия Дарителството

“КАТИНА ТОМОВА НЕСТОРОВА”

“КАТИНА ТОМОВА НЕСТОРОВА”

Дарител е КАТИНА ТОМОВА НЕСТОРОВА (ок. 1870 – 13 септ. 1935). Останала сираче, спасена след Априлското въстание (1876), тя е доведена в Търново заедно с други деца. Прибрана и отгледана в семейство на търговци, тя остава да живее в града. По-късно се омъжва, но преждевременно загубва двете си деца и своя съпруг. Умира в Търново.
Водена от желанието да увековечи паметта на своите близки, К. Несторова предоставя цялото си имущество за благотворителни цели. Няколко месеца преди смъртта си тя дарява по 5 хил. лв. на Женското благотворително д-во “Радост”, на д-во “Здравец”, на Девическата гимназия “Митрополит Климент”, на Втора прогимназия и на църквата “Св. Цар Борис” в Търново. С нотариално заверено завещание (вероятно от 1935 г.) определя за свои универсални наследници д-вата “Радост” и “Здравец” и Девическата гимназия. На тях завещава къща и влогова книжка. Със сумата, получена от продажбата на имота, и средствата, предоставени по завещание, са образувани следните благотворителни фондове.

ФОНД № 1 “КАТИНА ТОМОВА НЕСТОРОВА”
(при д-во “Радост”)

Фондът е образуван през 1935 г., носи името на К. НЕСТОРОВА и капиталът му възлиза на 47 хил. лв. Управлява се от настоятелството на Женското благотворително д-во “Радост”. Годишните приходи се използват за издръжката на Девическото професионално у-ще “Мария Попова” (вж. “Ангел Попов” – фондация).

ФОНД № 2 “КАТИНА И ТОМА НЕСТОРОВИ”
(при д-во “Здравец”)

Фондът е образуван през 1935 г. и носи имената на К. НЕСТОРОВА и на съпруга ѝ. Капиталът му възлиза на 47 хил. лв., съхранявани на срочен влог в БЗКБ. Управлява се от настоятелството на д-во “Здравец”. Годишните приходи се използват за издръжка на летните колонии за деца, организирани от дружеството в с. Арбанаси, Търновско.

ФОНД № 3 “ЕЛЕНКА И МАРИЙКА Т. НЕСТОРОВИ”
(при Девическа гимназия “Митрополит Климент”)

Фондът е образуван през 1935 г. в памет на двете дъщери на К. НЕСТОРОВА – Еленка и Марийка Несторови. Капиталът му възлиза на 46 хил. лв. Управлява се от учителския съвет на гимназията. В изпълнение на волята на дарителката, годишните приходи се използват за подпомагане лечението на бедни възпитанички на училището или за осигуряване на летния им отдих в ученически колонии.

ФОНД № 4 “ЕЛЕНКА И МАРИЙКА Т. НЕСТОРОВИ”
(при Втора търновска прогимназия)*

Фондът е образуван през 1935 г. и носи имената на дъщерите на К. НЕСТОРОВА. Капиталът му възлиза на 5 хил. лв. Волята на К. Несторова е от приходите на фонда всеки пет години да се подпомагат с облекло и обувки две бедни ученички от I и II прогимназиален клас на училището. Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 7 юни 1935 г. Управлява се от учителския съвет.
Други данни за фонда не са открити.

Общински в. “В. Търново”, № 9, 11, 20, 20 юни, 10 юли, 31 окт. 1935; № 2, 30 септ. 1936; № 3–6, 31 март 1937; B.-Търновско женско благотворително просветно д-во “Радост”. Отчет на неговата дейност от 1 ян. до 31 дек. 1939. С., 1940, с. 11. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад