Енциклопедия Дарителството

“ЛУКА ХРИСТОВ КАСЪРОВ”

“ЛУКА ХРИСТОВ КАСЪРОВ”

Дарител е ЛУКА ХРИСТОВ КАСЪРОВ (1848 – 14 февр. 1929) – търговец. Роден в Одрин, във видното копривщенско семейство Касърови. Баща му Христо Касъров и брат му Янако Касъров правят дарение за откриване на българско девическо училище в Одрин (вж. “Христо Касъров” – фонд). Образованието си Л. Касъров получава в Одрин и Букурещ. Започва да търгува с тютюни съвсем млад. По-късно се установява в Букурещ. В съдружие с брат си, а по-късно самостоятелно, се занимава с търговия на дървен материал и експлоатация на гори. Натрупва голямо състояние.
Л. Касъров е виден член на българската колония в Букурещ и участва в благотворителните ѝ инициативи. Заедно с братята си предоставя средства за БЧК по време на Сръбско-българската война (1885). Въпреки че никога не е живял в отечеството си, той запазва любовта към него, не приема чуждо поданство. Като български поданик е арестуван по време на Първата световна война и заедно със съпругата си е изпратен в затвор, а после – интерниран в с. Манасия, Праховско (Румъния). Всичките му имоти са секвестирани от Румънската държава. Умира в Букурещ.
Следвайки дарителската традиция на семейството, на 27 окт. 1927 г. Л. Касъров прави завещание в полза на Българската държава. Той дава на разположение на МНП 2 млн. румънски леи за построяване на училище, а други 2 млн. леи завещава за построяването на болница. Учебното заведение и болницата да носят името му. Средствата за фонда трябва да постъпят от продажбата на къща в Букурещ. За универсален наследник посочва племенника си д-р Константин Касъров.
Първоначално секвестърът, който тегне над имотите, а по-късно и нежеланието на наследника отлагат изпълнението на волята на дарителя. До 1945 г. Българската държава води дела срещу К. Касъров за наследството, но така и не успява да получи пълната сума по завещанието.

ФОНД № 1 “ЛУКА ХРИСТОВ КАСЪРОВ”
(при МНП)

На 18 авг. 1936 г. универсалният наследник д-р К. Касъров превежда на МНП 1 млн. лв. (равностойни на 161 903 румънски леи). Със заповед на министъра на просвещението от 26 авг. 1936 г. се образува благотворителен фонд. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Тъй като средствата са недостатъчни за построяването на училищна сграда, Министерството взема решение да изчака да постъпят нови суми по завещанието. Фондът е оставен за капитализиране. Към 1 ян. 1939 г. капиталът възлиза на 1 092 388 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 1 248 274 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 1 718 274 лв. Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” в държавния бюджет.

ФОНД № 2 “ЛУКА ХРИСТОВ КАСЪРОВ”
(при МВРНЗ)

През 1938 г. универсалният наследник д-р К. КАСЪРОВ на два пъти предоставя на МВРНЗ част от средствата, завещани за построяването на болница. Образува се фонд с капитал 371 450 лв. (равностойни на 670 хил. румънски леи). Управлява се от Главна дирекция на народното здраве при МВРНЗ. През 1945 г. държавата успява да осъди наследника, но не е известно дали съдебното решение за превеждане на сумите, дължими по завещанието, е изпълнено. Фондът не извършва благотворителна дейност. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 223; а.е. 452, л. 90–92; оп. 7, а.е. 98; ф. 327 к, оп. 1, а.е. 1166. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад