Енциклопедия Дарителството

“МАРИНКА И ТОДОР Д. КЪРШЕВИ”

“МАРИНКА И ТОДОР Д. КЪРШЕВИ”

Дарител е ДОБРИ ТОДОРОВ КЪРШЕВ (1872 – 29 авг. 1935) – търговец и фабрикант. Роден в Сливен. След Първата световна война се насочва към търговия с тютюн. С едноличната си фирма “Добри Т. Кършев” влиза в Консорциума за износ на тютюн и става негов директор. Притежател на фабрики за тютюн и спиртни напитки, магазини и складове за търговия с колониални стоки и тютюневи изделия в Сливен. Акционер и член на УС на различни акционерни дружества за производство и търговия с тютюн, спиртни напитки и други продукти в София, Сливен, Пловдив и др.
Д. Кършев прави дарението в изпълнение волята на своите родители. Баща му Тодор Кършев (18 ноем. 1850 – 7 февр. 1912) е търговец и фабрикант, роден в Сливен. Израства в бедно семейство и поради липса на средства завършва само основно образование. Работи като слуга в търговската къща “Чаракчиеви”; започва самостоятелна търговска дейност със спиртни напитки, тютюн и колониални стоки. Заедно с брат си основава търговска къща “Братя Кършеви”, открива фабрика за спирт и тютюн и натрупва значително състояние. През 1897 г. се оженва за Маринка хаджи Добри Бояджиева (неизв. – 12 ян. 1916) от Сливен. В съответствие с волята му, неговият единствен син Добри Т. Кършев трябва да основе благотворителен фонд при сливенските гимназии на негово и на съпругата му име за осигуряване стипендии на бедни ученици с добър успех.
В “изпълнение на синовния си дълг и за увековечаване паметта на покойните” си родители, на 10 дек. 1918 г. Д. Кършев съобщава на МНП решението си да създаде фондове, лихвите от които да се използват от Държавната девическа гимназия “Царица Елеонора” и Мъжката държавна гимназия в Сливен. За целта предоставя акции на обща стойност 40 хил. лв. Ежегодно приходите от този капитал се разпределят поравно между двете гимназии и “се употребяват за издържане на ученички и ученици, предимно на загинали във войната войници, в продължение на пет години, с добро поведение и добър успех”. По–късно дарителят изразява желанието си управлението на фондовете да се поеме от двете гимназии.

ФОНД № 1 “МАРИНКА И ТОДОР КЪРШЕВИ”
(при Държавната девическа гимназия “Царица Елеонора” в Сливен)

На 20 окт. 1919 г. Д. КЪРШЕВ предоставя на Девическата гимназия в Сливен 80 акции на обща стойност 20 хил. лв. за създаване на фонд на името на покойните си родители. Приходите от ок. 1200 лв. годишно да се използват за стипендии на бедни ученички от Сливен, с добро поведение и успех. Раздаването на стипендиите да започне още същата година, а за управление на фонда учителският съвет да изработи специален правилник.

Фонд № 2 “МАРИНКА И ТОДОР КЪРШЕВИ”
(при Мъжката държавна гимназия в Сливен)

Фондът е създаден с другата половина от дарението на Д. КЪРШЕВ – акции в размер на 20 хил. лв. Предназначението и целите му са аналогични – подпомагане на бедни ученици, предимно деца на загинали във войната, в продължение на гимназиалния курс.
Към 1934 г. капиталът на фонда възлиза на 24 941 лв. Лихвите се използват по предназначение съгласно волята на дарителя.
Други данни за фондовете не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 552, л. 63–68; а.е. 756, л. 56–57; Пашев, Г. Златна книга…, 322–326; Юб. сб. Сливенската м. гимназия…, с. 35; ЕБ. Т. 3, с. 678.
(М. Тодоракова)

Тагове

Назад