Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ АВРАМОВА РАДЕВА”

“МАРИЯ АВРАМОВА РАДЕВА”

Дарител е МАРИЯ АВРАМОВА РАДЕВА (1 авг. 1888 – неизв.) – учителка. Родена в с. Арбанаси, Търновско. Начално образование получава в родното си село. Учи в Девическата гимназия “Митрополит Климент” в Търново, завършва гимназиално образование в Русия. Следва във Висшия педагогически курс в Русе, но не го завършва поради обявяването на Балканската война (1912). Известно време изучава френски език в Париж. Учителства в различни селища в България. В продължение на 18 години преподава френски и руски език в Девическата гимназия в Търново. Поради заболяване е принудена да се раздели с професията си.
Посветила своя живот на децата, М. Радева развива широка благотворителна дейност. В продължение на една година учителства без заплата. След оттеглянето си дава безплатни уроци на бедни деца от с. Арбанаси и от Горна Оряховица. През 1937 г. дарява 15 хил. лв. за покупка на читалищна сграда в с. Дединци, Еленско, където е учителствала. Със средства на читалищното настоятелство купува и приспособява за читалище здание. В знак на благодарност жителите на селото решават да преименуват читалището на нейно име – “Мария Радева”. Дарителката подпомага със средства и читалището в с. Беброво, старопиталището в Елена, младежките д-ва “Червен кръст” в с. Арбанаси, Дединци, Равново. Някои от даренията са оформени като благотворителни фондове. В своята благородна дейност тя не забравя Девическата и Мъжката гимназия в Търново.

ФОНД № 1 “МАРИЯ АВРАМОВА РАДЕВА”
(при Девическата гимназия “Митрополит Климент”, Търново)

На 5 апр. 1932 г. М. РАДЕВА предоставя на Девическата гимназия в Търново 3 хил. лв. Дарението е прието и е учреден благотворителен фонд. Управлява се от учителския съвет. По волята на дарителката, след като капиталът се удвои, годишните лихви трябва да се предоставят на Младежкото д-во “Червен кръст” в гимназията. През цялото време на своето съществуване фондът е оставен за капитализиране.

ФОНД № 2 “МАРИЯ АВРАМОВА РАДЕВА”
(при Мъжката гимназия “Св. Кирил”, Търново)

На 8 дек. 1932 г. М. РАДЕВА оставя на разположение на ръководството на Мъжката гимназия в Търново сумата от 3 хил. лв. Дарението е прието и с този основен капитал е образуван благотворителен фонд. Управлява се от учителския съвет. По волята на дарителката капиталът трябва да се удвои, след което годишните лихви да се предоставят на Младежкото д-во “Червен кръст” в гимназията. Фондът не извършва благотворителна дейност. Към 15 септ. 1939 г. капиталът му достига 3571 лв., към 15 септ. 1945 г. – 4158 лв. Последните данни за него са от януари 1950 г., когато капиталът му възлиза на 4618 лв.

ДА–В. Търново, ф. 99 к, оп. 1, а.е. 144, л. 8; ф. 750, оп. 2, а.е. 5, л. 1–16; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 94, л. 6; Общински в. “В. Търново”, № 3–6, 31 март 1937; № 22–23, 18 септ. 1937; Изв. на Съюза “Обществена подкрепа”, 1939, № 1, 10–11.

(Р. Стоянова)

Тагове

Назад