Енциклопедия Дарителството

“МАРИЯ БОРИС КОЖУХАРОВА”

“МАРИЯ БОРИС КОЖУХАРОВА”

Дарител е БОРИС КОЖУХАРОВ (неизв.) – собственик на печатница. През 1933–1934 г. прави две дарения в памет на своята съпруга Мария Кожухарова (10 септ. 1886 – 18 ноем. 1931) – домакиня. Родена в Свиленград, в бедно семейство. Начално образование получава в родния си град. През 1905 г. се премества да живее в София, където се омъжва.

ФОНД № 1 “МАРИЯ БОРИС КОЖУХАРОВА”
(при у-ще “Христо п. Марков”, Свиленград)

С писмо от 12 ноем. 1933 г. Б. КОЖУХАРОВ съобщава намерението си да направи дарение за народното начално у-ще “Христо п. Марков” в размер на 10 хил. лв. Малко след това (на 18 ноем. с.г.) увеличава сумата на 20 хил. лв., като поема ангажимент ежегодно да внася още средства, докато те достигнат 30 хил. лв. По волята на дарителя част от годишните лихви трябва да се използват за облекло и обувки на една бедна, прилежна ученичка. Учителският съвет е натоварен със задачата да определя детето, което се подпомага. Останалата част от прихода да се използва за безплатни обеди за бедни ученици.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 18 ноем. 1933 г. Управлява се от него по специален правилник от 18 дек. 1933 г. Ръководството на училището посреща дарението с радост и му дава широка гласност. През 1934–1936 г. със средствата на фонда получават дрехи децата Еленка Добрева, Добринка Атанасова, Софийка Шидерова. Дадени са три общи обяда за учениците. Портретът на М. Кожухарова е поставен на видно място в училището, а главният учител дава отчет за състоянието на фонда по време на годишния акт на училището.

ФОНД № 2 “ПОДДЪРЖАНЕ ПОРТРЕТА НА МАРИЯ Б. КОЖУХАРОВА И ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА”
(при у-ще “Христо п. Марков”, Свиленград)

С писмо от 9 ян. 1934 г. Б. КОЖУХАРОВ прави второ дарение от 5 хил. лв. за народното начално у-ще “Христо п. Марков” в Свиленград. Желанието му е с тях да се образува благотворителен фонд, годишните приходи на който да се използват за набавяне на книги за училищната библиотека и за поддържане портрета на Мария Кожухарова.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от ян. 1934 г. Управлява се от него по специален правилник.
Тъй като дарителят желае капиталът да достигне 10 хил. лв., фондът е оставен за капитализиране. Ежегодно Б. Кожухаров изпраща за своя сметка книги за библиотеката на стойност 1500 лв. Литературата се подбира от учителския съвет. До 1937 г. в библиотеката се събират 805 книги. Други данни за фондовете не са открити.

Устави за управлението на фондовете “Мария Борис Кожухарова” при народното начално у-ще “Христо п. Марков” – Свиленград. С., 1934; фонд “Мария Б. Кожухарова” в Свиленград. Основаване и дейност. С., 1937. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад