Енциклопедия Дарителството

Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

31 Mar ‘16
Много социално слаби деца се подпомагат чрез безплатни ученически трапезарии

Откриването и издръжката на безплатни ученически трапезарии е една от най-популярните и ефикасни форми за подпомагане на социално слабите деца. Първите трапезарии са открити в градовете от дружества в края ХІХ в. През 1936 г. в страната постоянно или сезонно действат 2584 трапезарии за 182 213 деца дневно. През 1940-1941 г. мрежата от трапезарии вече включва 3829 заведения. В тях безплатно се хранят бедни ученици, посочени от Учителските съвети на съответните учебни заведения. Издържат се от дружества, училищни настоятелства, общини.