Енциклопедия Дарителството

О

О

ок. ……………………. около

окт. ………………….. октомври

ОНС …………………. Обикновено народно събрание

оп. …………………… опис

ОФ …………………… Отечествен фронт

Тагове

Назад