Енциклопедия Дарителството

П

П

ПП …………………. Постоянно присъствие

проф. …………….. професор

ПСБ ……………….. Пощенска спестовна банка

ПСК ……………….. Пощенска спестовна каса

Тагове

Назад