Енциклопедия Дарителството

ПЪРВА КОННА ДИВИЗИЯ

ПЪРВА КОННА ДИВИЗИЯ

Първа конна дивизия е формирана през май 1916 г. от части на разформираната преди това Кавалерийска дивизия. В състава ѝ са включени Лейбгвардейският конен полк, 1-ви, 3-ти, 4-ти и 9-и конен полк, шест пеши и картечни ескадрони, една конна батарея и три колоездачни роти. За неин началник е назначен генерал-лейтенант Иван Колев (15 септ. 1863, с. Бановка, Бесарабия – 29 юли 1917, Виена). През есента 1916 г. 1-ва конна дивизия участва в бойните действия в Добруджа, където под негово командване громи войските на противника, а през 1919 г. е разформирана.
В годините на Първата световна война към отделните полкове на дивизията са формирани и функционират общо 6 благотворителни фонда.

1. Фонд “Генерал-лейтенант Иван Колев”

Фондът е основан на 9 септ. 1917 г. към Щаба на 1-ва конна дивизия със заповед на щаба на действащата армия. Целта е издигането на паметник на генерал-лейтенант Иван Колев (вж. “Генерал Колев” – фонд) в София и популяризирането на неговата дейност, бойни заслуги и подвизи. Ръководи се от УК към Щаба на 5-а армия, в чийто състав е дивизията, включващ офицери от нейното командване. Още същия месец от съмишленик на генерал Колев е написан позив, който е разпространен сред неговите почитатели с молба да подкрепят реализирането на идеята. Апелът е изпратен до Дирекцията на печата с молба за публикуване, а също до председателя на Народното събрание, за да се разпространи сред народните представители.
До края на Първата световна война набраните във фонда приходи достигат сумата 148 967 лв. След завършването ѝ фондът продължава да функционира, но вече под ръководството на УС, избран в съответствие с нов устав. Освен от доброволните парични пожертвувания, направени от офицери, подофицери и войници, постъп­ленията във фонда се увеличават и в резултат на многобройните лични дарения на граждани, от продажби на картички с лика на генерала и портрета на монарха, от продажбата на книги, прожектирането на филми и организирането на концерти. Известният български скулптор проф. Жеко Спиридонов изготвя бронзов бюст и отливки на генерал Колев, а приходът от разпродажбата им също се влива във фонда. Към 1926 г. натрупаният капитал е 215 хил. лв., а през 1942 г. размерът на събраната за реализирането на целите на фонда парична сума достига 1,862 млн. лв.
През 1947 г. Върховният съвет на фонд “Нашата конница” дискутира по въп­роса за построяването на паметник на генерал-лейтенант Иван Колев и предлага на Софийската община да определи мястото, където да бъде издигнат. Решение обаче не се взема, а през 1954 г., след закриването на кавалерията като род войска в Българската народна армия, фондът е закрит.

2. Фондове при полковете на дивизията

По време на Първата световна война в полковете на дивизията също се създават фондове. Целите, за които се набират паричните средства в тях, са сходни с тези на фондовете в другите полкове на Българската армия – за построяването на паметници, посветени на падналите герои, за подпомагане сираците на загиналите воини от частите, за подпомагане на техните вдовици и семейства.
Общата сума на постъпилите в полковите фондове доброволни вложения по време на Първата световна война възлиза на повече от 45 600 лв. Размерът на средствата по полкове обаче е различен. Например Лейбгвардейският конен полк събира около 4 хил. лв., в 3-ти конен полк постъпват около 6400 лв., в 4-ти конен полк – 9375 лв., а в 9-и конен полк даренията са най-много – 25 863 лв. Подобен фонд е изграден и в 1-ви конен полк, но липсват сведения за предоставените от неговия състав парични суми. Средствата се съхраняват (без изключение) в полковите ковчежничества или в сейфовете на БНБ.
Данни за съдбата на полковите фондове след края на войната не са открити.

Т. Петров

Назад