Енциклопедия Дарителството

РОДИЛЕН ДОМ “НОРА ЧЕЛЕБИ ПИЗАНТИ”, ВИДИН

РОДИЛЕН ДОМ “НОРА ЧЕЛЕБИ ПИЗАНТИ”, ВИДИН

Здравното заведение се намира във Видин, построено и открито благодарение на щедростта на Челеби Пизанти (5 февр. 1880, Видин – 1968, Видин) – индустриалец, собственик на тъкачна фабрика във Видин. Той прави дарението в памет на починалата си дъщеря Нора Пизанти (3 авг. 1908, Видин – 1935, Видин). Започва средното си образование в София, но се налага да го завърши във Видин. През 1928 г. заминава за Виена, където записва правни науки. Там се запознава със съпруга си и се завръща във Видин. През 1935 г. забременява, заболява и умира.
След 10 години баща ѝ решава да почете нейната памет, като прави дарение – отстъпва за родилен дом част от дома си, етаж и половина от масивно здание на ул. “Болярска Павловска” № 89. Състои се от 6 стаи на първия етаж, един салон, вестибюл, една закрита тераса и два балкона. На втория полуетаж са разположени 3 стаи, един вестибюл, 2 тавански помещения, 1 открита тераса и 1 балкон. Условията на дарителя са следните: зданието да служи за родилен дом, където бедните родилки да се приемат безплатно и да носи за вечни времена името “Общински родилен дом “Нора Челеби Пизанти”. За обзавеждане и издръжка дарителят определя приходите от наемите на магазините “България”, книжарницата “Заря Балева”, както и наемите от зданието, наето от Агрономството, които възлизат на над 200 хил. лв., заедно със сумата от 100 хил. лв. от еднократния данък, платен от Ч. Пизанти като лице от еврейски произход.
На 10 юли 1945 г. Общинският съвет приема дарението и го прави публично достояние по най-тържествен начин пред видинското гражданство и чрез пресата. Родилен дом “Н. Пизанти” във Видин е открит през септ. 1946 г. в семейната къща на дарителя. Първата родилка е Стойка Габровска, 34-годишна, която ражда момиче, кръстено на дъщерята на дарителя Нора.

Родилният дом обслужва всички родилки от града и околията. През 1946 г. новооткритото здравно заведение разполага с 25 легла, през 1951 г. те достигат до 30.
Доверието на обикновените жени води до увеличаването на броя на бъдещите майки и ако през 1946 г. в дома раждат 53 родилки, през 1947 г. – 238, през 1948 г. – 303, през 1949 г. – 567, през 1950 г. – 613. В дома родилките получават професионална консултация, акушерска и медицинска помощ, независимо от тяхната националност и религия. Това поощрява родилките от града и околностите да раждат в дома “Н. Пизанти” при асистирането на лекар и акушерки, а не в домашни условия. Майките и децата също получават необходимата здравна помощ.
Общинският народен съвет също положително оценява постигнатото и дава своя дан. Той отчуждава два парцела земя, с които в срок от една година и половина родилен дом “Нора Челеби Пизанти” да се разшири и задоволи необходимостта от родилна помощ във Видин и района.
В памет на дъщеря си Нора през 1937 г. Ч. Пизанти дарява 200 дка земя, която със собствени средства превръща в парк, носещ името “Нора”, за отдих и радост на видинското гражданство. В парка Ч. Пизанти издига бюст на покойната си дъщеря Нора.

Ц. Величкова

Назад