Енциклопедия Дарителството

С

С

СбБАН …………… Сборник на Българската академия на науките

СбНУ ……………… Сборник за народни умотворения

СпБАН …………… Списание на Българската академия на науките

Статистически годишник… за 1912… ……… Статистически годишник на Българското царство за 1912, С., 1915.

Тагове

Назад