Енциклопедия Дарителството

С

С

С. Петербург ….. Санкт Петербург

сб. …………………….. сборник

СБП ………………….. Съюз на българските писатели

Св.в.м. ……………… Свети великомъченик

Св. синод ………… Свети синод (на Българската православна църква)

СЗДБ ……………….. Съюз за закрила на децата в България

септ. …………………. септември

СМББ ……………….. Съюз на македонските благотворителни братства

сп. ……………………… списание

ср. ……………………… сребърен

СУ ……………………… Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Тагове

Назад