Енциклопедия Дарителството

СБОРНА ПЕХОТНА ДИВИЗИЯ

СБОРНА ПЕХОТНА ДИВИЗИЯ

Сборната пехотна дивизия е формирана на 30 септ. 1916 г. в състав 35-и пехотен Врачански, 36-и пехотен Козлодуйски, 53-ти и 82-ри пехотен полк, 6-и и 11-и маршеви полк, сборен тежък артилерийски полк, 3-ти и 4-ти конен полк и една пионерна дружина. Впоследствие съставът ѝ е частично променен, като на мястото на някои от частите са включени 19-и пехотен Шуменски, 70-и и 72-ри пехотен полк и 3-ти гаубичен полк. През 1916–1917 г. Сборната дивизия участва в боевете в Северна Добруджа и на фронта край р. Серет, а след излизането на Румъния от Първата световна война е предислоцирана на Южния фронт, където е причислена и действа като съставна част от 11-а германска армия.
Неин началник е генерал-майор Тодор Димитров Кантарджиев (9 февр. 1861, Самоков – 25 ян. 1945, София). Отрано свързва житейския си път със създаването и изграждането на Българската армия. Завършва Военното училище (1884), заема последователно различните командни длъжности от командир на рота до началник на дивизия. Участва в боевете при Сливница и Пирот през Сръбско-българската война 1885 г. По време на Балканската война (1912–1913) воюва при Люлебургас и Чаталджа, а през Междусъюзническата война (1913) – при Струмица, Пехчево и вр. Руен. През Първата световна война организира отбраната на Добрич, впоследствие воюва в Северна Добруджа, а през 1917 г. – на Южния фронт.
По време на Първата световна война към частите на дивизията са учредени благотворителни фондове. Общият им капитал надхвърля сумата 207 хил. лв., депозирани в БНБ или съхранявани в полковите или дружинните ковчежничества. Движението на средствата се управлява от полкови УК, а условията за ползването на средствата и фондовата дейност са уредени с устав или правилник.
Към дивизията функционират общо 8 фонда, чиято цел е построяването на паметник на падналите воини (в 35-и пехотен Врачански и 36-и пехотен Козлодуйски полк и в Сборната пионерна дружина); подпомагането на децата сираци на загиналите (в 70-и пехотен и 3-ти гаубичен полк); подпомагането на бедните войнишки семейства (в 19-и пехотен Шуменски и 72-ри пехотен полк). Към 36-и пехотен Козлодуйски полк е учреден и благотворителен фонд за построяването на дом-паметник на падналите герои от частта.

Липсват данни за съдбата на фондовете след края на Първата световна война.

Т. Петров

Назад