Енциклопедия Дарителството

“ТОДОР ВЪЛКОВ”

“ТОДОР ВЪЛКОВ”

Дарител е Тодор Вълков (1848 – неизв.) – земеделец и търговец. Роден в с. Скравена, Орханийско (дн. Ботевградско). От 1874 г. живее в с. Липница, Орханийско, откъдето е съпругата му Кула Петкова Тошовица.
На 2 апр. 1924 г. дарява на МНП общо 100 хил. лв. за образуване на два фонда, единият от които на негово име, а другият – на името на съпругата му. За всеки от тях определя основен капитал от 50 хил. лв.
И двата фонда са учредени със заповед на МНП от 18 апр. 1924 г.

Фонд № 1 “Тодор Вълков”
(за училището в с. Скравена)

Съгласно волята на дарителя, годишните лихви от фонда следва да се изпращат на училищното настоятелство в с. Скравена и да служат за купуване на учебни пособия и дрехи на бедни трудолюбиви деца от основното училище в селото.
Капиталът на фонда, който е оставен на лихвена сметка в БНБ, към 1933 г. е 64 852 лв., към 1 ян. 1939 г. – 72 199 лв. През 1940 г. 67 242 лв. са вложени в облигации от БДЗ (1907). Останалата парична наличност към 1 ян. 1944 г. възлиза на 38 871 лв., а към 1 ян. 1947 г. – на 27 500 лв.
Тъй като в с. Скравена няма училищно настоятелство, а основното училище се управлява от Ботевградското училищно настоятелство, лихвите се изпращат в Ботевград и оттам се превеждат на учителския съвет в селото, който стриктно следва посоченото от дарителя предназначение. Например на 9 юли 1936 г. са раздадени учебници и учебни помагала на 70 бедни ученика, а 5 получават дрехи и обувки; лихвите за 1938 г. са използвани за учебници и учебни помагала на 90 ученика; а за 1940 г. такива са закупени за 76 деца и т.н.

Фонд № 2 “Кула Петкова Тошовица”
(за училището в с. Липница)

Годишните лихви от този фонд са адресирани към училищното настоятелство в с. Липница, Орханийско, и отново са предназначени за купуване на учебни пособия и дрехи на бедни трудолюбиви ученици от основното училище в селото.
Капиталът на фонда към 1 апр. 1933 г. е 63 643 лв., към 1 ян. 1939 г. – 75 028 лв., към 1 ян. 1944 г. – 132 182 лв., а към 1 ян. 1947 г. – 148 344 лв. Лихвите се използват в съответствие желанието на дарителя.
И двата фонда са закрити през 1948 г., когато средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП преминават в държавния бюджет.

К. Анчова

Назад