Енциклопедия Дарителството

“ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”

“ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”

Дарители са МАРИЯ БЛАГОЕВА (неизв. – 24 май 1934) – учителка във Втора софийска девическа гимназия, и съпругът ѝ ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ГОШЕВ (неизв.), роден в с. Ракита, Южна Македония.
В памет на тяхната покойна двегодишна дъщеря Верка те даряват средства за образуване на два фонда на нейно име. След смъртта на М. Благоева с дарения на Г. Благоев са създадени нови два фонда “Верка Г. Благоева”. И четирите фонда се управляват от МНП.

ФОНД № 1 “ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”
(за училище “Тодор Минков”, София)

На 6 февр. 1928 г. съпрузите даряват 20 хил. лв. за образуване на фонд, чиито годишни лихви са предназначени за закупуване на учебници, книги и помагала на бедни ученици от училище “Тодор Минков” в София. Фондът е учреден със заповед на МНП от 9 февр. 1928 г. На 11 апр. 1932 г. М. и Г. Благоеви добавят още 5 хил. лв. и разширяват предназначението на фонда – не само за книги, но и за дрехи и обувки на бедните ученици от това училище. На 8 апр. 1936 г. Г. Благоев дарява за същия фонд нови 25 хил. лв., с което общият размер на средствата нараства на 50 хил. лв. Към 1 ян. 1939 г. той възлиза на 65 008 лв., а към 1 ян. 1946 г. – на 103 648 лв. Пропорционално се променят и приходите по него – от 2 хил. лв. за 1934 г. на 3790 лв. през 1939 г., които се изразходват по предназначение.

ФОНД № 2 “ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”
(за сиропиталище “Отец Паисий”, София)

На 17 дек. 1930 г. М. и Г. Благоеви даряват 10 хил. лв. за образуване на нов фонд, чиито годишни лихви са за подпомагане издръжката на децата от сиропиталище “Отец Паисий” в София. В случай, че то престане да съществува, приходите да се предоставят за същата цел на сиропиталище “Битоля” в София или на някое друго софийско сиропиталище. Фондът е учреден със заповед на МНП от 22 дек. 1930 г. На 22 ян. 1937 г. Г. Благоев внася още 15 хил. лв., с което фондът нараства на 25 хил. лв. Към 1 ян. 1939 г. капиталът му възлиза на 29 992 лв., а към 1 ян. 1946 г. – 63 091 лв. Променят се и приходите – от 800 лв. за 1934 г. на 1878 лв. – за 1939 г.

ФОНД № 3 “ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”
(за сиропиталище “Княгиня Евдокия”, София)

Останал вдовец, на 24 ноем. 1937 г. Г. Благоев дарява нови 25 хил. лв. за образуване на трети фонд, чиито годишни лихви са за издръжка на децата от сиропиталище “Княгиня Евдокия” (яслите) в София. Фондът е учреден със заповед на МНП от 3 дек. 1937 г., съгласно която отпускането на лихвите започва от началото на 1939 г. Към ян. 1939 г. капиталът е 26 232 лв., към ян. 1946 г. – 29 290 лв., а приходите за 1939 г. са 1300 лв., за 1942 г. – 1700 лв.

ФОНД № 4 “ВЕРКА Г. БЛАГОЕВА”
(за училище “Патриарх Евтимий”, София)

На 8 март 1939 г. Г. Благоев дарява 25 хил. лв. за образуване на четвърти фонд, годишните лихви от който са за бедните ученици и ученички от Основно у-ще “Патриарх Евтимий” в София. Фондът е учреден със заповед на МНП от 16 март 1939 г., съгласно която отпускането на средства започва от 1941 г. Към 1 ян. 1943 г. капиталът му е 48 994 лв., към 1 ян. 1946 г. – 53 867 лв., а приходите за 1942 г. са 1500 лв.
Лихвите на четирите фонда “Верка Г. Благоева” се използват съгласно волята на дарителите.
През 1947 г. със заповед на МНП от 27 март всички фондове “Верка Г. Благоева” се сливат в един, който към 1 ян. 1947 г. възлиза на 292 300 лв.
Той е закрит през 1948 г., когато средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП се вливат в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 148, л. 1–128; а.е. 242, л. 117; а.е. 452, л. 104–106; а.е. 459, л. 90–94; а.е. 483, л. 101–109; Дн. на XXV OHC, IIІ р.с., 1942, с. 6. (К. Анчова)

Тагове

Назад