Енциклопедия Дарителството

ЗДРАВЕН ДОМ “АНДРЕКА ЕНЧЕВ”, ЛЯСКОВЕЦ

ЗДРАВЕН ДОМ “АНДРЕКА ЕНЧЕВ”, ЛЯСКОВЕЦ

Дарител е Андрека Енчев х. Михалев (1850–1932) – жител на Лясковец. Занимава се с лозарство, търговия с вина и ракия и с лихварство*. В завещанието си оставя на общинското управление 200 хил. лв. Условието е, след като средствата нараснат на 300 хил. лв., да се учреди фонд за строеж и поддръжка на здравно заведение с 10 легла. За управлението на фонда трябва да се учреди ефория под председателството на кмета на града Стоян Н. Тахрилов и с членове: общинските съветници Стефан Ст. Стателов, Юрдан Г. Пимпиров, Иван П. Славчев (средищен директор), Никола Г. Крънзов, енорийският свещеник Станчо Икономов, градският лекар д-р Марин Костов и др. Участието в ръководството на ефорията трябва да бъде безплатно.
Тъй като средствата за благородната инициатива на А. Енчев се оказват недостатъчни, на заседание на ефорията от 12 февр. 1938 г. се взема решение да се сключи заем от Лясковската популярна банка в размер 216 хил. лв. Упълномощава се кметът като председател на ефорията да подпише договора. За строителен терен се избира мястото на бившия конак, в който след Освобождението се провеждат занятията на училище “Аврам Ив. Беров”, но по време на земетресението от 1913 г. е съборен. Лясковското градско общинско управление обявява таен търг за отдаване на предприемач постройката на общинския здравен дом с дивизна цена 354 хил. лв., спечелен от Величко П. Чуков от Горна Оряховица. До края на същата година е завършена двуетажната сграда на Здравния дом “Андрека Енчев”. През следващата година домът се обзавежда с необходимите мебели и инсталации, за които общината получава финансова помощ от Главната дирекция на народното здраве в размер на 100 хил. лв. От своя страна ефорията отпуска 80 хил. лв. за водоснабдяване на болницата и облагородяване на двора.
През 1939 г. Лясковският общински съвет и местният клон на СЗДБ се заемат с построяване на сграда за лятна ученическа колония в местността “Под манастира”. Тъй като средствата за обзавеждането ѝ не достигат, на 30 апр. 1940 г. членовете на ефорията решават да използват останалите от строежа на здравния дом средства за обзавеждането на колонията.
В завещанието си А. Енчев прави и други парични дарения, като препоръчва с тях да се учредят няколко фонда: за поддържане и украсяване на гробището на махала “Св. Димитър” (50 хил. лв.), за построяване на чешма (30 хил. лв.), за училищното настоятелство (30 хил. лв.), за подпомагане на бедни ученици, за ч-ще “Напредък” (10 хил.). Няма данни как са използвани тези средства.

В. Николова

Назад