Енциклопедия Дарителството

ЗДРАВЕН ДОМ “БОНКА СТАЙНОВА”, КАЗАНЛЪК

ЗДРАВЕН ДОМ “БОНКА СТАЙНОВА”, КАЗАНЛЪК

Дарител е Бонка Стайнова (1860, Казанлък – 4 апр. 1948, Казанлък). Произхожда от казанлъшкия род Шировци – авторитетно занаятчийско семейство от Куленската махала. Тя завършва прогимназиално образование в родния си град, като се отличава със своята природна интелигентност. През 1880 г. се омъжва за Стоян Стайнов (1851, Казанлък – 27 май 1918, Казанлък) – човек, който със своето трудолюбие и находчивост успява да извърви пътя от гайтанджия и търговец до голям индустриалец. Заедно с братята си Христо и Грую, Стоян поставя началото на модерната промишленост и търговия в Казанлък. Той е инициатор за построяване на електрическата централа “Енина”. Бонка и Стоян отглеждат една дъщеря (Пенка) и трима синове: Генчо и Маньо – преуспяващи индустриалци, Петко – виден юрист, академик, дипломат и политик.

На 8 ян. 1937 г. Бонка Стайнова дарява 300 хил. лв. на Казанлъшката община. За изпълнители на нейното желание и като представители на АД “Братя Стайнови” тя натоварва сина си Генчо Стайнов и зет си д-р Христо Михайлов. Те трябва да купят празно място в центъра на града, на което да се построи сграда за лечебница и детски здравен дом. Целта е да се осигури хигиенично и подходящо оборудвано здравно заведение, от каквото се нуждае градът. Строежът започва веднага и след една година – на 1 февр. 1938 г., на Общинския съвет е предадена двуетажна сграда, в която на първия етаж е разположена градската лечебница, а на втория – детска здравна станция. На лицевата страна на сградата е вградена чешма с барелеф на дарителката и плоча с нейните съкровени подбуди. “През 1937 лето се съгради този дом с иждивленията на Бонка Стоян Стайнова от Казанлък, за да заслужи на болните за изцеление и на майките да отглеждат здрави деца”.

На 6 февр. 1938 г. Здравният дом “Бонка Стайнова” е осветен от Старозагорския митрополит Павел в присъствието на семейство Стайнови, директора на народното здраве, областния директор, кмета на града и много граждани. През годините в сградата се извършват различни медицински дейности. Към 2010 г. там се помещава Медицински център “Арсенал” ЕООД.
Дарителството и здравето на децата са неизменна част от живота на Бонка Стайнова. На 14 март 1940 г., по случай своята 80-годишнина, Б. Стайнова отново предоставя средства на Казанлъшкия общински съвет, този път в размер от 50 хил. лв. Целта е да се учреди фонд за създаване на Дневен детски дом за кърмачета на майки работнички. Същата насока има и следващото ѝ дарение от апр. 1944 г., когато изпраща 50 хил. лв. на кмета на града Иван Попдимит­ров. Тя желае общината да създаде фонд “за обзавеждане и поддържане на дневен дом за кърмачета” на отрудените майки – работнички, чиновнички и др. Домът трябва да бъде специално обзаведен, а за децата да се грижат лекар, сестри и гледачки през времето, в което жените са заети във фабриките, учрежденията или на полето. За големите ѝ заслуги към децата и бедните казанлъчани на заседанието си от 20 март 1940 г. настоятелството на градския клон на СЗДБ решава да я провъзгласи за своя благодетелна членка. Няма данни как са използвани дарените средства.
Дарителството е вътрешна потребност и на всички представители на големия род Стайнови. Те щедро подпомагат безплатните ученически трапезарии в Казанлък, летните ученически колонии, църквите в града, ч-ще “Искра”, учредяват фонд за подпомагане на даровити и прилежни ученици от Механотехническото училище “Иван Хаджиенов” и др.*

В. Николова

Назад