Енциклопедия Дарителството

“ЖИВКА И БЛАГОВЕСТА КАНТАРДЖИЕВИ”

“ЖИВКА И БЛАГОВЕСТА КАНТАРДЖИЕВИ”

Дарители са съпрузите МАРИЯ и ХРИСТО КАНТАРДЖИЕВИ.
ХР. ИВ. КАНТАРДЖИЕВ (неизв. – 5 дек. 1942) – учител, общественик. Участва като доброволец в Сръбско-българската война (1885). Общински съветник. Умира в Търново.
М. КАНТАРДЖИЕВА (неизв.) – жител на Търново.
През 1931 г. семейство Кантарджиеви прави няколко дарения, ръководено от съкровеното желание да увековечи паметта на двете си починали дъщери: Живка Христова Кантарджиева (24 февр. 1905 – 31 ян. 1921) – ученичка. Родена в Шумен. Учи в Девическа гимназия “Митрополит Климент” в Търново; Благовеста Христова Кантарджиева (17 ян. 1911 – 1 юни 1931). Родена в Търново. Завършва с отличие Девическата гимназия в града.

ФОНД № 1 “ЖИВКА И БЛАГОВЕСТА КАНТАРДЖИЕВИ”
(при Търновската девическа гимназия)

На 16 юни 1931 г. ХР. и М. КАНТАРДЖИЕВИ подаряват на гимназията 20 хил. лв. Волята им е да се учреди фонд на името на дъщерите им. 2/3 от годишните приходи на капитала да се дават на най-добрата по успех ученичка, родом от Търново. Останалите средства да се натрупват върху основната сума, докато тя достигне 30 хил. лв. От този момент с 1/3 от годишните приходи да се закупува художествена литература за библиотеката на ученичките от VIII клас.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 27 юни 1931 г. Управлява се от учителския съвет на Девическата гимназия. Ежегодно от фонда се предоставят награди за отличен успех в размер 1100–1200 лв. Сред наградените са Иванка Василева (1934), Цветана Михайлова (1936, 1938) и др.

ФОНД № 2 “ЖИВКА И БЛАГОВЕСТА КАНТАРДЖИЕВИ”
(при ч-ще “Надежда”, Търново)

В памет на своите дъщери, през 1931 г. ХР. КАНТАРДЖИЕВ прави ново дарение от 10 хил. лв. за ч-ще “Надежда” в Търново. На 15 юни с.г. е образуван фонд “Живка и Благовеста Кантарджиеви”, който се управлява от читалищното настоятелство. По желание на дарителя с приходите му се закупуват художествена литература и “съчинения по природни науки” за читалищната библиотека.

ФОНД № 3 “ЖИВКА И БЛАГОВЕСТА КАНТАРДЖИЕВИ”
(при д-во “Радост”)

Други 5 хил. лв. Хр. Кантарджиев дарява на Женското благотворително д-во “Радост” в Търново. През 1931 г. е образуван фонд, носещ имената на двете му дъщери. Приходите се използват за издръжката на Девическото професионално училище “Мария Попова” (вж. “Ангел Попов” – фондация).

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 81; Общински в-к “В. Търново”, № 14–15, 15 дек. 1932;
№ 8, 31 юли 1934; № 22, 25 юли 1936; № 3–6, 31 март 1937; № 15, 23 юли 1938;
№ 15, 5 дек. 1942. (P. Стоянова)

Тагове

Назад