Енциклопедия Дарителството

ДА – Габрово

ДА – Габрово

Фонд 1 к – Околийско управление МВРНЗ, Габрово
Фонд 5 к – Габровско градско общинско управление
Фонд 6 к – Севлиевско градско общинско управление
Фонд 7 к – Градско общинско управление, Дряново
Фонд 30 к – Акционерно анонимно дружество „Успех“, Габрово
Фонд 34 к – Акционерно дружество „Балкан“, Габрово
Фонд 150 к – Държавна смесена гимназия „Васил Е. Априлов“, Габрово
Фонд 309 к – Женско благотворително дружество „Майчина грижа“, Габрово
Фонд 523 к – Народно читалище „Априлов–Палаузов“, Габрово
Фонд 589 к – Народно начално училище „П. Ралчев“, Габрово
Фонд 601 к – Девическо професионално училище „Х. Радка П. Семова“, Габрово
Фонд 746 к – Колекция от документални материали за историята на Габровски окръг
Фонд 769 к – Габровска културно-просветна дружба „В. Е. Априлов“, Габрово

Тагове

Назад