Енциклопедия Дарителството

ДВИА – Държавен военен исторически архив, Велико Търново

ДВИА – Държавен военен исторически архив, Велико Търново

Фонд 1 – Кабинет на Министъра

Фонд 39 – Отделение „Военни музеи, паметници и гробове“

Фонд 40 – Щаб на Действащата армия

Фонд 43 – 1-ва армейска област

Фонд 740 – 3-та армия – под. /60300/ 22190

Фонд 1041 – НВ Морско училище „Н. Й. Вапцаров“

Фонд 1521 – Народно военно училище „Васил Левски“

Тагове

Назад