Енциклопедия Дарителството

ДА – Ловеч

ДА – Ловеч

Фонд 4 к – Църковно настоятелство „Св. Богородица“, Ловеч

Фонд 25 к – Ловешка градска община, Ловеч Фонд 46 к – Смесена гимназия, Ловеч

Фонд 65 к – Народно читалище „Н. В. Гогол“, Ловеч

Фонд 99 к – Народно основно училище „Васил Левски“, Ловеч

Фонд 432 к – Ловчанско културно благотворително дружество в София

Фонд 19 – Градски общински народен съвет, Ловеч

Тагове

Назад