Енциклопедия Дарителството

ДА – Русе

ДА – Русе

Фонд 19 к – Народна девическа гимназия „Баба Тонка“, Русе

Фонд 75 к – Държавна народна мъжка гимназия „Княз Борис“, Русе

Фонд 118 к – Съюз за закрила на децата в България – клон Русе

Фонд 361 к – Благотворителни дружества, Русенско

Фонд 609 к – Народно читалище „Св. Георги“, Русе

Фонд 59 – Комитет за написване история на град Русе

Тагове

Назад