Енциклопедия Дарителството

ДА – Сливен

ДА – Сливен

Фонд 8 к – Околийско агрономство, Котел

Фонд 9 к – Котленско градско общинско управление (1878–1944)

Фонд 46 к – Сливенско градско общинско управление (1878–1944)

Фонд 80 к – Сливенска мъжка гимназия (1944–1953)

Фонд 93 к – Сливенска мъжка гимназия „Добри Чинтулов“ (1919–1944)

Фонд 97 к – Българско благодетелно ч-ще „Зора”

Фонд 386 к – Фонд „Илия Гудев“ Фонд 616 к – Градски народен съвет, Сливен

Тагове

Назад