Енциклопедия Дарителството

ДА – Варна

ДА – Варна

Фонд 75 к – Варненска и Преславска митрополия, Варна

Фонд 90 к – Държавна мъжка гимназия „Фердинанд І“

Фонд 99 к – Държавна девическа гимназия „Мария Луиза“

Фонд 232 к – Държавно средно търговско училище, Варна

Фонд 670 к – Женско благотворително дружество „Майка“

Фонд 743 к – Головини

Тагове

Назад