Енциклопедия Дарителството

ДА – Велико Търново

ДА – Велико Търново

Фонд 29 к – Градско общинско управление В. Търново (1877 – 1944)

Фонд 77 к – Девическа гимназия „Митрополит Климент“

Фонд 99 к – Мъжка гимназия „Св. Кирил“

Фонд 146 к – Градско общинско управление, Лясковец

Фонд 214 к – Благотворително дружество „Здравец“, Велико Търново

Фонд 661 к – Градско общинско управление, Свищов

Фонд 665 к – Димитър Апостолов Ценов, Свищов

Фонд 750 – Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий“, В. Търново

Фонд 815 к – Висше търговско училище „Димитър А. Ценов“, Свищов

Фонд 878 к – Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, Свищов

Фонд 894 к – Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“, Свищов

Фонд 966 к – Ефория „Д-р П. Селвели“, В. Търново

Фонд 750 – Първа политехническа гимназия „Кирил и Методий“, Велико Търново

Тагове

Назад