Енциклопедия Дарителството

ДА – Видин

ДА – Видин

Фонд 10 к – Видинска митрополия, Видин
Фонд 17 к – Градско общинско управление, Видин
Фонд 187 – Околийско ръководство на женско дружество „Развитие“, Видин
Фонд 1259 – Видинска митрополия, Видин

Тагове

Назад