Енциклопедия Дарителството

НА – БАН – Научен архив при Българска академия на науките

НА – БАН – Научен архив при Българска академия на науките

Фонд 1 – Българска академия на науките

Фонд 1 к – Българско книжовно дружество

Фонд 2 к – Редакционен комитет „Българско отечество“

Фонд 7 к – Стефан Панаретов

Фонд 10 к – Станимир Станимиров

Фонд 19 к – Стефан Стамболов

Фонд 54 к – Васил Друмев

Фонд 72 к – Стефан Данаджиев

Фонд 144 к – Симеон, Варненско-Преславски митрополит

Тагове

Назад