Енциклопедия Дарителството

“ГЕРЧО И РАЙНА БЪЧВАРОВИ”

“ГЕРЧО И РАЙНА БЪЧВАРОВИ”

Дарител е ГЕРЧО ПЕТРОВ БЪЧВАРОВ (16 ян. 1887 – 9 окт. 1938) – учител, общественик. Роден в Шумен. Работи като учител и адвокат. Умира в София.
В завещанието си от 18 и 20 авг. 1938 г. той дарява на двете основни училища в Шумен “Св. Кирил” и “Илия Р. Блъсков” в лицето на учителските им съвети своя имот в кв. Лозенец, София, между ул. “Кораб” № 42 и “Бигла” № 39. Състои се от парк, овощна градина, модерно масивно жилище, гаражи, пристройки и др. с обща площ ок. 4300 кв. м, която по Мусмановия план се намалява на 1800 кв. м. Съгласно завещанието, този имот с цялата мебелировка, библиотека, инвентар и т.н. под името “Дом Герчо и Райна Бъчварови” първоначално трябва да служи за подслон и подпомагане на ученици и студенти от Шумен. Изрично се посочва, че това предназначение може и да бъде променено, при условие че се изхожда от “широкия дух към култура и обществени знания, доброструване и любов към родното”, от “чиста обич към детето”. Уговорено е, че ако някога се наложи този имот да се продаде, това да бъде не по-рано от 1946 г., когато стойността му ще е нараснала няколкократно и тогава получената сума да бъде вложена за построяване на модерно училище в долната (Чобан) махала на Шумен или в друга институция в София или Шумен, което да носи името “Герчо и Райна Бъчварови”. Управлението на фондацията е възложено на ефория в състав: учителските съвети на двете посочени училища; кметът на Шумен; председателят на Адвокатския съвет в Шумен; председателят на Шуменския областен съд; областният училищен инспектор в Шумен; председателят на Шуменската дружба в София; съпругата на дарителя – Райна Бъчварова, сестра му Мария Ченгелска и братовчед му Илия Русев (докато са живи). За председател на ефорията определя председателя на Шуменския областен съд, а за подпредседатели – своята съпруга и кмета на Шумен.
Той завещава на горните две училища и на фондация “Герчо и Райна Бъчварови” и две дворни места в Панчарево, Софийско, които могат да бъдат продадени.
Имотът в кв. Лозенец е обременен с ипотека от 750 хил. лв. Поради това на заседание от 2 дек. 1938 г. учителските съвети на у-щата “Св. Кирил” и “Илия Р. Блъсков” решават да проучат внимателно състоянието на имотите, преди да приемат завещанието. На свой ред на 22 апр. 1939 г. МНП назначава специална комисия, която да се занимае с въпроса. Нейното заключение е, че училищното настоятелство в Шумен няма интерес да приеме дарителския акт. През март 1941 г. е постигнато споразумение с изпълнителката на завещанието Райна Бъчварова да продаде ипотекирания имот в кв. Лозенец и този в Панчарево и след като изплати задълженията, останалите средства да представи на училищното настоятелство. Продажбата е осъществена и равносметката от нея е: приход – 2 402 560 лв., разход – 1 402 560 лв. Остатъкът от 1 млн. лв. Райна Бъчварова предава на Шуменското училищно настоятелство и на 25 окт. 1943 г. завещанието е прието. Решено е тези средства да послужат за построяване на нова учебна сграда или пристройка, или за изграждане на детски дом с трапезария за бедни деца, като ефорията има последна дума при определяне целта на постройката.
Чрез завещанието си Герчо Бъчваров дарява на двете основни у-ща “Св. Кирил” и “Илия Р. Блъсков” (в лицето на учителските им съвети) къщата на родителите си заедно с двора на ул. “Цар Освободител” в Шумен. Разпорежда се върху нея да бъде поставена плоча с надпис “Дом за доброструване – Денка и Петър Бъчварови – от признателния им син Герчо Бъчваров”. Той не поставя никакви ограничения по отношение предназначението на дома, а дава свобода за инициатива на двата съвета. Върховния контрол върху управлението на този имот, както и на създадения фонд “Герчо Петров Бъчваров” възлага на ефорията.
Други данни за фондацията не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 153, л. 1–50; Шуменски общински вести, № 163, 5 ноем. 1943. (К. Анчова)

Тагове

Назад