Енциклопедия Дарителството

И

И

ИАИ ……………….. Известия на архивния институт

Изв. БДЧК ……… Известия на БДЧК

Изв. ГНБ ……….. Известия на Габровската народна библиотека „Априлов–Палаузов“

Изв. ДА ………….. Известия на държавните архиви

Изв. ПНС ………. Известия на Президиума на Народното събрание

Тагове

Назад