Енциклопедия Дарителството

Министерство на народното просвещение е институцията, управляваща най-много благотворителни фондове в периода от края на ХІХ в. до 1948 г.

31 Mar ‘16
Министерство на народното просвещение е институцията, управляваща най-много благотворителни фондове в периода от края на ХІХ в. до 1948 г.

Министерство на народното просвещение е институцията, управляваща най-много благотворителни фондове в периода от края на ХІХ в. до 1948 г. Те са обединени във фонд „Завещатели и дарители”, чийто бюджет се гласува от Народното събрание. Към 1 януари 1942 г. към фонда се числят 207 дарения с общ капитал от 56 000 300 лв.