Енциклопедия Дарителството

С

С

Сб. Трънски край… ……………………………………………. Сборник Трънски край. Принос към изучаване на Западните български краища. С., 1940

София – 120 години столица… …………………. София – 120 години столица. С., 2000.                                                                                           Стателова, Е. Евлогий Георгиев… ……………… Стателова, Е. Евлогий Георгиев и свободна България. С., 1987.                                           Стателова, Е. Иван Евстр. Гешов… ……………. Стателова, Е. Иван Евстратиев Гешов. Или трънливият път към съзиданието. С., 1994. Статистически годишник… 1912 ……………….. Статистически годишник на Българското царство 1912. С., 1915.                                       Съюз „Юнак” 1898–1938. ………………………………. Съюз „Юнак“ 1898–1938. Юбилеен сборник. С., 1938.

100 години БАН… ………………………………………………. Сто години Българска академия на науките 1869–1969. Академици и членове-кореспонденти. С., 1969.

125 г. Русенска община… ……………………………… 125 години Русенска община 1865–1900. Доку- ментален сборник. Русе, 1990.

Тагове

Назад