Енциклопедия Дарителството

УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ “ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ” И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА

УЧЕНИЧЕСКА ТРАПЕЗАРИЯ “ВЕЛИКА И ИВАН ЛИЧЕВИ” И ПРИЮТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СТАРИ И НЕДЪГАВИ ХОРА

Подтикът за формирането на организацията идва от дарението, направено от съпрузите Иван и Велика Личеви. Данните за тях са оскъдни. Иван Бойков Личев (1845, Копривщица – 1907, Пловдив) е търговец и стопански деец. Пренася стопанската си дейност в Пловдив. След смъртта му семейният бизнес се поема от неговия син Личо Личев.

В края на живота си И. Личев прави още няколко големи дарения. Според данните на МНП той предоставя по 2 хил. лв. за образуването на 2 фонда за подпомагане на бедни ученици в копривщенските и пловдивски училища, подарява по 1000 лв. за безплатните ученически трапезарии в двата града. Съпрузите оставят за откриване на трапезария в родната Копривщица недвижим имот, състоящ се от къща и дворно място с площ 1300 кв. м. Оценката на имота е ок. 79 хил. лв.
Подтикнати от жеста на своите щедри съграждани, на 17 ноем. 1902 г. копривщенци образуват Дружество за безплатна ученическа трапезария. Приет е устав на организацията, който се променя и допълва няколко пъти през 30–40-те години на 20. век. Според него целите на дружест­вото са “да дава през учебната година безплатни обеди на бедни ученици и ученички от Коприв­щенското основно училище”, като урежда трапезария. Структурата му е обичайната: членовете са редовни, спомагателни, почетни и благодетелни, ръководи се от Общо събрание и УС, а Проверителният съвет следи за изправността на сметките.
Организацията не е многобройна – през 30–40-те години на 20. век в нея членуват между 27–37 души. Отчетът за 1947 г. дава и професионален разрез на членуващите. От 37 души 16 са учители, 7 – чиновници, 4 – пенсионери, 3 – търговци, 4 – домакини, 2 – свещеници, и 1 е земеделец. Председатели на дружест­вото последователно са Александър Румелски (учител), Цвятко поп Христов, Павел Лисичарски (свещеници) и др.

Безплатната ученическа трапезария е отворена още със създаването на организацията и носи имената на дарителите. През 30-те години на 20. век в нея се хранят 75 ученици. През 1934 г. дружеството открива и приют за бедни възрастни хора от Копривщица. Домът е малък – за 6–10 души.
Организацията продължава да действа и след 9 септ. 1944 г. Въпреки големите трудности, които среща при набавянето на хранителни продукти, тя отваря трапезарията ежегодно в началото на учебната година до 1950 г.
Дружеството и неговите инициативи се радват на отзивчивостта на жителите на градчето. Сред най-големите дарители е Екатерина х. Вельова Кесякова (1854, Копривщица – 13 ян. 1922, Копривщица) – общественичка. Родена в семейството на богатия бегликчия Цончо Топалов. Завършва Девическото училище в родния си град, омъжва се за видния търговец х. Вельо Кесяков. Сред основателите и активните деятелки на Женското ученолюбиво д-во “Благовещение”. Участва в образуването и е една от най-дейните членки и на Дружеството за безплатна ученическа трапезария в Копривщица. Останала без деца, загубила и съпруга си, тя завещава цялото си имущество за благотворителни цели. Съгласно желанието ѝ недвижимите имоти са продадени след смъртта ѝ. Получената сума е 70 хил. лв. и е разпределена между читалището, общината, църквата “Св. Богородица” и трапезарията. Не е известно каква част от сумата се пада на трапезарията и как е изразходвана тя.

Щедри към дружеството са и копривщенци, живеещи в други градове, главно в София и Пловдив. Освен къщата на съпрузите Личеви, то притежава следните недвижими имоти: двуетажна къща с дюкян в Пловдив, подарена от х. Семко Палавеев, дворно място в Копривщица, дарено от Найден Райчинов и Гаврил Азманов, ниви, оставени от Ц. Драгийска и Н. Марков. През 1946–1947 г. наемите от имотите носят ок. 60 хил. лв.
Голямо парично дарение правят и д-р Иван Кесяков (7 ян. 1871, Копривщица – 24 юни 146, София) и сестра му Мария Кесякова (23 апр. 1875, Копривщица – 1959, Пловдив, (вж. “Кесяков” – фонд). В края на дек. 1938 г. те предоставят 50 хил. лв. за безплатната трапезария. С тези средства вероятно се образува благотворителен фонд, който се управлява от училищното настоятелство. Липсват други данни за дарението.
За издръжката на благотворителните заведения се ползват и приходите от следните фондове:

1. Фонд “Лука Ив. Дорсиев”

Дарител е известният просветен деец и книжовник Лука Иванов Доросиев (30 март 1865, Копривщица – 20 окт. 1932, София) ( вж. “Лука Иванов Доросиев” – фондове). С мисъл за родния град, на 4 септ. 1932 г. той завещава цялото си имущество за подпомагане просветата и училищата, за църквата “Св. Никола”, за читалището, за благотворително д-во “20 април 1876 г.”, заело се с написване на историята на Копривщица. Желанието му е, след като се изпълнят всички пунктове на завещанието, останалата сума да послужи за подкрепа на безплатната трапезария “Велика и Иван Личеви”.

В изпълнение на неговата воля на 15 юни 1935 г. при МНП се образува благотворителен фонд с капитал 60 хил. лв. Управлява се от МНП и от следващата 1936 г. до 1947 г. лихвите в размер на 3,5–4 хил. лв. редовно се изпращат на дружеството в Копривщица. Фондът се закрива през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

2. Фонд “Хаджи Семко Палавеев”

Дарител е Семко Палавеев (неизв., Копривщица – 1934) – търговец, общественик, брат на х. Ненчо Палавеев. Фондът се управлява от дружественото настоятелство. Липсват данни за размера на дарението и волята на дарителя.

Р. Стоянова

Назад