Енциклопедия Дарителството

А

А

Алманах на бълг. индустриалци… ……………………..Алманах на българските индустриалци 1878– 1947. С.,1995.

Алманах на СУ… …………………………………………………………..Алманах на Софийския университет „Климент Охридски” 1888–1939. С., 1988.

Арнаудов, М. История на СУ… ……………………………..Арнаудов, М. История на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през първото му полустолетие 1888–1938. С., 1939.

Тагове

Назад