Енциклопедия Дарителството

Д

Д

Дарителство и дарителски фондации… Законови актове… …………………………………………. Дарителство и дарителски фондации в България 1878–1951. Законови актове и административни разпоредби. Съставители: В. Николова, Р. Стоянова. С., 1997.

Дейци на бълг. медицина… …………………………………………………………………………………………………………….. Дейци на българската медицина и здраве опазване. С., 1980.

Дн. на XV OHC, I р.с., 1911 ……………………………………………………………………………………………………………….. Дневници (стенографски) на XV обикновено народно събрание. Първа редовна сесия. 1911.

Дн. на XXIV ОНС, I р.с., 1939 …………………………………………………………………………………………………………… Дневници (стенографски) на XXIV обикновено народно събрание. Първа редовна сесия. 1939.

Дн. на XXV ОНС, III р.с., 1942 …………………………………………………………………………………………………………… Дневници (стенографски) на XXV обикновено народно събрание. Трета редовна сесия. 1942, кн. 2. Приложение.

Тагове

Назад