Енциклопедия Дарителството

Б

Б

БВИ ……………………………………………….. Българска възрожденска интелигенция. Енциклопедия. С., 1988. Съставители Н. Генчев, К. Даскалова.

Бележити търновци……………… Бележити търновци. Биографичен и библио- графски справочник за дейци, родени, живели и работили във Велико Търново през XII – XX в. С., 1985.

БПП ………………………………………………. Български периодичен печат. 1844–1944. Т. 1–3. Съставител д-р Димитър Иванчев. С., 1962–1969.

Тагове

Назад