Енциклопедия Дарителството

Л

Л

Лечев, Д. Дарителство в Шуменския край… ………………………………………………………………. Лечев, Д. Златна книга на дарителството в Шу- менския край „Благодетелите на шуменското общество”. Шумен, 1998.                                                                                                     Ловеч и Ловчанско… ………………………………………………………………………………………………………………. Ловеч и Ловчанско (Географско, историческо и културно описание). Кн. 1–7. С., 1931.

Тагове

Назад